Araştırma Laboratuar Uygulama ve Araştırma Merkezimizin

(ALUM) Kuruluş Amacı;

Araştırma laboratuvarımız 2016 tarihinde kurulmuş aşağıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek üzere hizmet vermektedir;

Üniversitemiz diğer birimlerinde bulunan araştırma ve uygulama laboratuvarları ile benzer birimler arasında iletişim ve koordinasyon sağlamak ve AR-GE çalışmaları için ortak imkânlar geliştirmek,

Disiplinler arası ve özel projelere ev sahipliği yapmak, diğer birimlerdeki proje ve araştırmalara analiz, test ve ölçüm desteği sağlamak.

Çağın gereklerine uygun olarak araştırma laboratuvarındaki cihazların konumlanması ve geliştirilmesi ile projelere ve çalışmalara destek sağlanması. Bu şekilde katma değer etkisi olabilen çalışmaların ortaya çıkmasını sağlamak.

Iğdır ve çevre ilerinde olan sanayi ve tarım sektörleri arasında iş birliğinin güçlendirmek ve bu kuruluşların taleplerine uygun olarak araştırma, analiz ve test hizmetleri sunmak.   

ALUM Merkezi Laboratuvarında FT IR, AAS, Elementel Analiz, GC/GC, MSMS, HPLC, ICP-MS, İyon Kromatografisi, LC MSMS hizmetleri sunulmaktadır.